"Många blev borta av upplänningarna"
"Många blev borta av upplänningarna"
"Många blev borta av upplänningarna"
"Många blev borta av upplänningarna"

"Många blev borta av upplänningarna"

Sista produkten i lager
165,09 kr

"Många blev borta av upplänningarna"

Sivert Svärling

Förlag
ISBN

Sivert Svärling, född 1932 i Norrbyggeby i Fasterna socken, har genom denna bok skrivit både sin födelsesocken och Upplands regementes historia.
Boken är en annorlunda berättelse som pendlar mellan de meniga soldaternas respektive godsägarnas liv hemma i socknen och ute i världen under krigs- och fredstid. Boken försöker beskriva livet både för hög och låg. Vad åt man? Vad drack man? Hur tänkte man? Kort sagt: Hur levde man?

Titel "Många blev borta av upplänningarna"
ISBN
Förlag
Författare Sivert Svärling
Utgiven 1994
Band Häftad
Storlek 170x240
Sidor 291
Vikt 610g
Språk Svenska

Text Baksida
Sivert Svärling, född 1932 i Norrbyggeby i Fasterna socken, har genom denna bok skrivit både sin födelsesocken och Upplands regementes historia.
Boken är en annorlunda berättelse som pendlar mellan de meniga soldaternas respektive godsägarnas liv hemma i socknen och ute i världen under krigs- och fredstid. Boken försöker beskriva livet både för hög och låg. Vad åt man? Vad drack man? Hur tänkte man? Kort sagt: Hur levde man?

I boken tas inte bara kungarnas och överklassens liv och leverna upp, utan också vanliga torpares, soldaters, statares och backstugesittares liv skildras, så långt detta nu kan dokumenteras. Motsättningarna mellan präst, baron och förvaltare finns med liksom diskussionerna mellan företrädare för frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen när dessa folkrörelser kom till socknen runt sekelskiftet. Mycket handlar också om hur de som hade makten ogärna ville släppa den ifrån sig.

"Många upplänningar blev borta" sätter Fasterna socken, Rånäs Bruk och befolkningen i denna landsdel i sitt historiska sammanhang.

1 Produkt
Ny produkt
Produkten tillagd i önskelistan
Produkten tillagd i Jämför

Vi använder oss av Cookies. När du använder vår webbsida godkänner du det.